Parafia Chrystusa Krola


Idź do treści

Eucharystia

Sakramenty

Na temat Eucharystii wydano wiele dokumentów Kościoła. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy tak:
Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.” (KKK 1322)

Eucharystia jest <źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego> <Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha” (KKK 1324)

Eucharystia to podstawowy sakrament wiary chrześcijańskiej. Eucharystia należy do „
sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Została ona ustanowiona przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. W czasie Eucharystii uobecnia się całe dzieło zbawcze Chrystusa, tj. Jego Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie.
Eucharystia jest różnie określana: Wieczerza Pańska, Łamanie chleba, Zgromadzenie eucharystyczne, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, itd.

Strona główna | Parafia | Intencje i ogłoszenia | Duszpasterze | Grupy parafialne | Sakramenty | Galeria | Czytelnia | Pielgrzymki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego