Parafia Chrystusa Krola


Idź do treści

Pokuta

Sakramenty

Sakrament pokuty, jak żaden inny sakrament, związany jest z określoną postawą, która obejmuje zarówno wewnętrzne nastawienie jak i gotowość prowadzenia zgodnego z nim życia. Jest to postawa pokuty. Sakrament ten został ustanowiony przez Chrystusa i jest on powtarzalny. Obrzęd ten jest aktem liturgicznym, a więc aktem uświęcającym człowieka i wielbiącym Boga. Jak w każdej czynności liturgicznej, tak i tutaj obecny jest Chrystus wraz z całym Kościołem, który przebacza i daje łaskę lub ją pomnaża. Sakrament pojednania, z jednej strony oczyszcza z grzechów, a z drugiej jednoczy z cała społecznością Kościoła.

Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski” (KKK 1446)

Prawo kanoniczne w kanonach 959-997 wyraźnie precyzuje zasady udzielania i przyjmowania sakramentu pokuty i pojednania w Kościele. W naszej parafii okazja do spowiedzi św. jest:
1. W tygodniu – 30 min. przed każdą Mszą św. Sprawują ją kapłani celebrujący daną Mszę św. Dlatego nie spowiadamy w czasie Mszy św.
2. W uroczystości (niedziele i inne) – 15 min. przed każdą Mszą św. Sprawują ją kapłani celebrujący daną Mszę św. Dlatego nie spowiadamy w czasie Mszy św.
3. Dodatkowa spowiedź z większą ilością kapłanów odbywa się w następujących terminach:
a. I Czwartek Miesiąca, I Piątek Miesiąca – 16:30-17:25
b. Każda sobota – 16:30-17:25
c. Spowiedź tzw. świąteczna (Boże Narodzenie, Wielkanoc) jest ogłaszana dodatkowo.

Strona główna | Parafia | Intencje i ogłoszenia | Duszpasterze | Grupy parafialne | Sakramenty | Galeria | Czytelnia | Pielgrzymki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego