Parafia Chrystusa Krola


Idź do treści

Intencje i ogłoszenia




Intencje i Ogłoszenia 17.05. – 24.05.2020 r.

Intencje i Ogłoszenia 24.05. – 31.05.2020 r.



Słowo Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Zarządzenie Arcybiskupa katowickiego w sprawie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania z dnia 16 maja 2020 roku.

ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJ

Uzupełnienie do Zarządzenia ArcybiskupaKatowickiego 2020.04.18

Słowo Metropolity katowickiego święcenia prezbiteratu MŚR_13.05.2020.pdf

Zapraszamy do ogladania Mszy na Facebooku i YouTube



OGŁOSZENIA!
1. Ważne ogłoszenia
2. Kaplica Dzienna jest otwarta codziennie od 7.00 do 17.00 w Niedziele od 12.00 do 16.00
3. Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy w godzinach urzędowania kancelarii osobiście lub wpłacając na konto parafii składają ofiary na utrzymanie Parafii. Za Waszą hojność i odpowiedzialność składamy serdeczne BÓG ZAPŁAĆ!
Na prośbę Parafian podajemy numer konta parafialnego
28 8435 0004 0000 0000 3535 0001

Ofiara na wsparcie walki z epidemią koronawirusa


Intencje na maj 2020
Intencja ogólna: Za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
• za papieża, biskupów, kapłanów i diakonów
o potrzebne siły w posłudze Sakramentalnej
• o ustanie epidemii koronawirusa
• za pracowników służby zdrowia i wszystkich walczących z epidemią
• za zdających egzaminy, w sposób szczególny za maturzystów o światło Ducha Świętego
• o rozeznanie drogi życiowej dla młodych ludzi
• w intencji rodzin przeżywających kryzysy, aby na nowo otworzyły się na Boga i siebie wzajemnie
• za zatwardziałych grzeszników o łaskę nawrócenia
Intencje Róż Różańcowych na Maj 2020


KOMUNIA DUCHOWA!
Kiedy ci w trudnych i zawiłych okolicznościach życia potrzeba siły i męstwa do podołania ciężkim zadaniom, to szukaj tej siły ducha w komunii duchowej, jak jej szukali święci, idąc na męki i śmierć męczeńską. Nie zawsze możesz przystąpić do komunii sakramentalnej, lecz zawsze i w każdej chwili możesz się wzmocnić komunią duchową. Więc wołaj z głębi duszy: Wierzę o słodki Jezu, że jesteś rzeczywiście obecny pod postaciami chleba i wina. Kocham Cię z całego serca! Żałuję za grzechy, którymi Cię obraziłem(am). Przyjdź do serca mojego, o Ty jedyne pragnienie moje! Rzucam się w Twoje objęcia, oddaję Ci się cały(a), o jedyny przedmiocie mej miłości. Nie dopuść, abym się kiedyś miał(a) oderwać od Ciebie!
Św. Tomasz mówi: „Komunia duchowa jest to gorące pragnienie przyjęcia Pana Jezusa”.
Nie zapominaj więc, że komunia duchowa jest ogniskiem życia chrześcijańskiego, z którego miłość Boża promienieje dokoła. Do niego trzeba się nam garnąć jak najczęściej w czasie naszej pracy nad własnym zbawieniem.













Słowo do Pielegniarek i Położnych 2020

Słowo Metropolity Katowickiego do Górników 2020

Jubileusze małżeńskie 2020 r.
Msza Święta w intencji jubilatów będzie sprawowana w Katedrze Chrystusa Króla 24 maja 2020 r., o godz. 12.00, jednak bez udziału małżonków. Zapraszamy do udziału w tej Mszy Świętej za pośrednictwem radia eM oraz transmisji internetowej z Katedry.
Na wspólne świętowanie w Katedrze zapraszamy w przyszłym roku 23 maja 2021 r., godz. 12.00 do Katowickiej Archikatedry.



TERMINY I i WCZESNEJ KOMUNII ŚW. 2020
PARAFIA HOŁDUNÓW



30.05.2020 (sobota) godz. 15.30
I Komunia św. 1 dziecko (I spowiedź i próba w czwartek 28.05 godz. 18.15)

11.07.2020 (sobota) godz. 17.30
I Komunia św. 1 dziecko (I spowiedź i próba w czwartek 09.07 godz. 18.15)

11.06 (Boże Ciało) WCZESNA KOMUNIA ŚW. godz. 11.00 (10 os.)

PRÓBY (w środę 03.06 godz. 18.10 oraz w poniedziałek 08.06 godz. 18.10)
SPOWIEDŹ ŚW. (we wtorek 09.06 o godz. 16.45)

11.06 (Boże Ciało) WCZESNA KOMUNIA ŚW Msze św. o godz. 12.30 (10 os.)

PRÓBY (w czwartek 04.06 godz. 18.10 oraz w środę 10.06 o godz. 18.10)
SPOWIEDŹ ŚW. (we wtorek 09.06 o godz. 18.10)

14.06. (niedziela) godz. 11.00 kl. III b SP2 (połowa - 8 dzieci i 1 z SP 1 – w sumie 9 os.)

PRÓBA (w piątek 12.06 o godz. 18.10)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 13.06 o godz. 9.30)

14.06 (niedziela) godz. 12.30 kl. III b SP 3 (4 os.)

PRÓBA (w piątek 12.06 o godz. 16.00)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 13.06 o godz. 8.30)

21.06 (niedziela) godz. 11.00 – kl. III a SP 3 (10 os.)

PRÓBA (w czwartek 18.06 o godz. 18.10)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 20.06 o godz. 9.30)

21.06 (niedziela) godz. 12.30 kl. III c SP 3 (3 os.) (reszta klasy pójdzie 20.09) i 1 os. (kl. III b SP 2) w sumie 4 os.

PRÓBA (w czwartek 18.06 o godz. 16.00)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 20.06 o godz. 8.30)

28.06 (niedziela) godz. 11.00 kl. III a SP 2 (14 os.)

PRÓBA (w czwartek 25.06 o godz. 18.10)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 27.06 o godz. 9.30)


28.06 (niedziela)godz. 12.30 kl. III b SP 3 (7 os.)

PRÓBA (w czwartek 25.06 o godz. 16.00)
SPOWIEDŹ ŚW. (w sobotę 27.06 o godz. 8.30)

Dokładne terminy prób i spowiedzi św. uroczystości wrześniowych zostaną podane na początku września 2020 roku

13.09.2020 (niedziela) godz. 11.00 Wczesna Komunia św. ?

20.09.2020 (niedziela) godz. 11.00 (kl. 3 c SP 3 – 10 os., 1 os. z kl. III b SP 3 oraz 1 os. z kl. III b SP 2, 1 osoba z kl. III a SP 2– w sumie 13 os.)

Podczas spowiedzi dzieci będzie też okazja do przystąpienia do spowiedzi dla rodziców i rodzeństwa. Rodzice, którzy mogą przystąpić do spowiedzi św. również w innym terminie (spowiedź św. u nas w kościele pół godziny przed każdą Mszą św.)

Podczas Mszy św. dzieci siedzą w ławce z rodzicami i do komunii podchodzą razem.
Na tę chwilę w naszym kościele może być na Mszy św. 115 ludzi. Należy to podzielić przez ilość dzieci z danej grupy i będziemy mieli odpowiedź, ile każde dziecko będzie mogło zaprosić na Mszę św. gości.
Pozostałe ustalenia w najbliższych tygodniach.

W razie jakichkolwiek moich przeoczeń, pomyłek lub pytań z państwa strony jestem do dyspozycji w każdą środę i piątek po Mszy św. wieczornej (od godz. 19.00) pod telefonem parafialnym lub na fb.

Komunię świętą pragniemy zorganizować godnie przy zachowaniu wszystkich obowiązujących przepisów. W obecnej sytuacji nie ma możliwości, by Komunii świętej towarzyszyła uroczysta oprawa (Eucharystia z procesją wszystkich dzieci z rodzicami, wierszyki, itp.). Respektując obowiązujące przepisy, zwracamy uwagę, że we Mszy świętej z udzieleniem pierwszej Komunii świętej może wziąć udział ograniczona liczba osób. Dzieci zasiadają w kościele z rodzicami w wyznaczonych miejscach, w maseczkach ochronnych. Komunia święta udzielana będzie „na rękę”. W obecnej sytuacji najważniejsza jest wiara i świadectwo dawane dziecku przez wspólną, codzienną, rodzinną modlitwę oraz uczestnictwo we Mszy św niedzielnej przynajmniej dzięki transmisjom internetowym lub telewizyjnym.
Bezpośrednie przygotowanie do uroczystości komunijnej obejmować będzie spowiedź dziecka i krótką – ograniczoną do niezbędnego minimum – próbę w kościele w w/w terminie.



Strona główna | Parafia | Intencje i ogłoszenia | Duszpasterze | Grupy parafialne | Sakramenty | Galeria | Czytelnia | Pielgrzymki | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego